قیمت

Liquides Imaginaires | عطر و ادکلن لیکوییدز ایمجینرز
Liquides Imaginaires - عطر و ادکلن لیکوییدز ایمجینرز

چند سطر در مورد برند لیکوییدز ایمجینرز

فیلیپ دی مئو با هدف ارائه ی مفهوم متفاوتی از عطر وادکلن و خارج نمودن صنعت عطرسازی از چارچوب هایی که موجب محدودیت آن شده بودند ، در سال 2011 خانه عطر سازی لیکویید ایمجینرز را به راه انداخت و تلاش کرد تا بعد معنوی این صنعت را نمایش دهد

 

عطر فورتیس لیکوییدز ایمجینریز

عطر فورتیس لیکوییدز ایمجینریز

4,200,000 تومان
Liquides Imaginaires | عطر و ادکلن لیکوییدز ایمجینرز
عطر و ادکلن لیکوییدز ایمجینرز :

چند سطر در مورد برند لیکوییدز ایمجینرز

فیلیپ دی مئو با هدف ارائه ی مفهوم متفاوتی از عطر وادکلن و خارج نمودن صنعت عطرسازی از چارچوب هایی که موجب محدودیت آن شده بودند ، در سال 2011 خانه عطر سازی لیکویید ایمجینرز را به راه انداخت و تلاش کرد تا بعد معنوی این صنعت را نمایش دهد